Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
410
Hôm qua:
562
Tuần này:
4217
Tháng này:
8723
Tất cả:
570506
Giấy mời số: 57 /GM-TTYT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hoằng Hóa    Đăng 2 ngày trước · 136 lượt xem
Kế hoạch số 46/KH-TTYT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 2 ngày trước · 171 lượt xem
Kế hoạch số: 44 /KH-TTYT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 3 ngày trước · 190 lượt xem
Công văn số: 53 /CV-TTYT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 3 ngày trước · 141 lượt xem
Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức    Đăng 3 ngày trước · 159 lượt xem
Công văn số: 43 /KH-TTYT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 3 ngày trước · 96 lượt xem
Qui chế chi têu nội bộ số 40 /QC-TTYTHH ngày 11 tháng 01 năm 2021 của TTYT Hoằng Hóa    Đăng 5 ngày trước · 209 lượt xem
Công văn số: 42 /CV-TTYT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 5 ngày trước · 189 lượt xem
Thông báo: Nội dung ôn tập kỳ thi xét tuyển viên chức của TTYT huyện Hoằng Hóa    Đăng 5 ngày trước · 292 lượt xem
Thông báo: Danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức Trạm y tế xã.    Đăng 5 ngày trước · 171 lượt xem
Kế hoạch số: 24/KH-TTYT ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 9 ngày trước · 476 lượt xem
Kế hoạch số: 23/KH - TTYT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 10 ngày trước · 363 lượt xem
Công văn số: 22/CV-TTYT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 10 ngày trước · 235 lượt xem
Thông báo bài tuyên truyền về việc tăng cường phòng chống dịch    Đăng 10 ngày trước · 116 lượt xem
Kế hoạch số: 09 / KH- TTYT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 11 ngày trước · 301 lượt xem
Thông báo số 01/TB-TTYT ngày 04/01/2021 của Giám đốc TTYT huyện Hoằng Hóa    Đăng 12 ngày trước · 243 lượt xem
Đề nghị các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện theo nội dung công văn 4822/SYT-NVY ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa    Đăng 17 ngày trước · 412 lượt xem
Công văn số 724 /CV-TTYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 17 ngày trước · 228 lượt xem
Thông báo về việc kiểm kê tài sản trang thiết bị tại các khoa phòng, trạm y tế xã thị trấn 6 tháng cuối năm 2020    Đăng 19 ngày trước · 209 lượt xem
Thông báo số 710/TB-TTYT ngày 29/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa.    Đăng 19 ngày trước · 190 lượt xem
Giấy mời số 704/GM-TTYT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 23 ngày trước · 346 lượt xem
Thông báo về việc Thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021    Đăng 24 ngày trước · 251 lượt xem
Thông báo về việc dự trù sổ sách chuyên môn    Đăng 24 ngày trước · 195 lượt xem
Thông báo Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021    Đăng 25 ngày trước · 295 lượt xem
Công văn số 696 / CV – TTYT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hóa    Đăng 26 ngày trước · 364 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36      37      38      39      40      41      42      43      44