Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
390
Hôm qua:
605
Tuần này:
1714
Tháng này:
20725
Tất cả:
521546

Công văn số: 574 /CV - TTYT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hoá

V/v chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Tin tức sự kiện

Công văn số: 574 /CV - TTYT ngày 28 tháng 10 năm 2020...Công văn số: 574 /CV - TTYT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hoá
Quyết định số: 571 /QĐ - TTYT ngày 27 tháng 10 năm 2020 ... Quyết định số: 571 /QĐ - TTYT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Gấim đốc TTYT Hoằng Hoá
Quyết định số: 570 /QĐ-TTYT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của...Quyết định số: 570 /QĐ-TTYT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hoá
Số: 569 /KH - TTYT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc...Số: 569 /KH - TTYT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hoá
Công văn số 568/TTYT-NCKH ngày 27 tháng 10 năm 2020 của...Công văn số 568/TTYT-NCKH ngày 27 tháng 10 năm 2020 của chủ tịch hội đồng NCKH-TTYT Hoằng Hoá
Kế hoạch số: 557/KH- TTYT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của...Kế hoạch số: 557/KH- TTYT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hoá
Công văn số 558 /CV-TTYT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Giám...Công văn số 558 /CV-TTYT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc TTYT Hoằng Hoá
Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ luân chuyển dược vật tư Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ luân chuyển dược vật tư

Thông tin Y học

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015

Trong xã hội hiện đại, vai trò của khoa học - công nghệ (KH&CN) ngày càng trở nên quan trọng. Những tiến bộ như vũ bão của KH&CN trong hai thập kỷ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ Nano, tự động hoá đã làm thay đổi căn bản về tư duy và chiến lược của nhiều quốc gia. Không ai còn có thể hoài nghi về vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế toàn cầu và của mỗi quốc gia. Trong xu thế ấy, bất kỳ quốc gia nào hay địa phương nào khi xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cũng phải chú ý tới vai trò đặc biệt của KH&CN và mối quan hệ mật thiết của chúng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế.